Mint Consulting

YKSI VASTATTU KYSYMYS
SYNNYTTÄÄ VÄHINTÄÄN KYMMENEN UUTTA
– TIEDOLLA JOHTAMISTA VUODESTA 2002

Tiedolla ja kokemuksella tehdään tulosta

Tieto vaikuttaa organisaatiossa kaikkeen; toimintaan, suunnitteluun, resursointiin, seurantaan ja johtamiseen

Menestyvä yritys tuottaa, jalostaa, analysoi ja hyödyntää tietoa kilpailijoitaan paremmin

Kokemus on osaamista, käytännön tietoa. Tehokas organisaatio tietää mitä osaa – ja mitä haluaa osata ja miten hallitsee asiat, joita ei osaa

Organisaatiossa jokainen henkilö on tietojohtaja. Tietojohtaminen alkaa tuottaa todellista arvoa, kun tietoa hyödynnetään aktiivisesti – yhdessä ja yhteistyössä

Tiedolla ja tiedon johtaminen

Insight by Mint

Insight by Mint pureutuu ajankohtaisiin liiketoiminnan haasteisiin ja tarjoaa näkymän Mintin kokemukseen, näkemykseen ja uusiin ideoihin.

Turmeleeko valta?

Tieto on valtaa – turmeleeko valta?

Tieto on yhä valtaa avoimuuden ja tiedon jakamisen kanavien kehittymisestä huolimatta. Tänä päivänä tiedon vallan saa se, joka omaa tarvittavat edellytykset oleellisen tiedon seulomiseen tietomassasta. Vallan käytön esiintymisen muotoja yleisellä tasolla ovat mm datajournalismi, infografiikka […]

Johtaako tieto meitä vai johdammeko me tiedolla

Johtaako tieto meitä vai johdammeko me tiedolla?

Luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi – tähän tiedolla johtamisella tiivistetysti pyritään. Tiedolla johtaminen sujuu, kun henkilöillä on sekä työkalut että osaamista hyödyntää tietoa toiminnassaan. Tiedolla johtamisen kannalta tärkeää on, että henkilöt: Teknologiat opastavat käyttäjää kohti vahvempaa […]

Suunnan määrittäminen

Tiedolla ja kokemuksella tehdään tulosta – slogan Mintin johtotähtenä jo 20 vuotta

Tämä slogan on johtanut meitä ensi vuonna jo 20 vuoden ajan. Käsittelemme sloganin sisältöä useasti asiakkaidemme kanssa käytävissä keskusteluissa. Mielenkiintoista on sloganin sisällöllinen muutos vuosien aikana heijastaen kunkin ajan oppeja, työvälineitä, tavoitteita ja maailmankuvaa. Tänä […]

Insight by MINT – Product and service development – way out of recession

I wonder if there has ever been a better and more meaningful moment to invest in product and service development? I asked this question for the first time in 1994, for the second time in […]

Tiimimme

Partnerimme edustavat kokemusta ja näkemystä usealta toimialalta ja toiminnoista. Uskomme vahvasti avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön niin asiakasyhteyksissämme kuin tiimimme sisällä.
Henkilökohtaiset sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)mintconsulting.fi

Jukka Peltola

Senior Partner

Tiedolla johtaminen, yrityssuunnittelu, johtaminen, digitalisaatio, innovointi

Harry Nyroos

Senior Partner

Digitalisaatio, tietojohtaminen, innovointi, FinTech

Sami Ahlström

Associate Partner

Projektijohtaminen, tiedon johtaminen, BI-järjestelmät, digitalisaatio

Ari Nybäck

Associate partner

Teolllinen tuotanto, tekninen suunnittelu, digitalisaatio, auditoinnit, laatu- ja ympäristöjärjestelmät