Mint Consulting

Toimintamme perustuu asiakkaamme toiminnan ja tavoitteiden ymmärtämiseen sekä yksilöllisen ratkaisun hakemiseen tehokkain työmenetelmin.
Yhtiönä ja organisaationa haluamme olla aidosti kehittävä, yritystoiminnan haasteisiin monipuolisesti pureutuva ja osaamistamme jatkuvasti kasvattava ammattilaisten ryhmä.

Vahva liiketoimintaosaaminen

Yhdistämme työssämme vahvan liiketoimintaosaamisen ja avarakatseisen akateemisen tutkimusotteen.

Tuemme asiakkaitamme muutoksessa

Pääasiallista toiminta-aluettamme ovat yrityssuunnittelu ja suunnitelmien toteutuksen johtamisen tuki - muutoksen ajurit siis.

Monipuoliset palvelumme

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa asiakasyhteyksiä, markkinointia, myyntiä ja jakelua. Tuote- ja palvelukehitystä unohtamatta. Tiedolla johtaminen on erityisosaamistamme. Talouden ymmärrys sekä toimintaprosessien ja organisaatiorakenteen merkityksen tunteminen tukevat toimivien ja tuloksekkaiden ratkaisujen rakentamista.

Tekninen osaaminen

Tekninen kokemuksemme kattaa mm. suunnittelu- ja johtamisjärjestelmät ja Business Intelligence/DW -ratkaisut. Lisäksi olemme asiakasprojekteissamme toteuttaneet useita järjestelmäratkaisuja eri palvelualueillamme.

Partnerimme

Partnerimme edustavat kokemusta ja näkemystä usealta toimialalta ja toiminnoista. Uskomme vahvasti avoimeen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön niin asiakasyhteyksissämme kuin tiimimme sisällä.
Henkilökohtaiset sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)mintconsulting.fi

Sami Ahlström

Partner

Puhelin 0201 44 29 51 projektijohtaminen, BI ja BI-järjestelmät, digitalisaatio

Tiina Hynninen

Associate partner

Puhelin 0201 44 29 48 tuotekehitys, järjestelmäkehitys, kehityksen johtaminen, digitalisaatio, projektijohtaminen

Minna Martikainen

Partner

Puhelin 0201 44 29 41 yrityssuunnittelu, yritystalous, yritystutkimus

Ari Nybäck

Associate partner

Puhelin 0201 44 29 42 teolllinen tuotanto, tekninen suunnittelu, tekninen kauppa, auditoinnit, laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Harry Nyroos

Senior Partner

Puhelin 0201 44 29 56 digitalisaatio, palvelu- ja tuotekehitys, innovointi, FinTech, startup's

Jukka Peltola

Senior Partner

Puhelin 0201 44 29 44 yrityssuunnittelu, johtaminen, myynti, tuotehallinta, tuote- ja palvelukehitys, digitalisaatio, innovointi

Insight by Mint

Insight by Mint pureutuu ajankohtaisiin liiketoiminnan haasteisiin ja tarjoaa näkymän Mintin kokemukseen, näkemykseen ja uusiin ideoihin.

Kassavirta

Insight by MINT – Kassavirran johtamisen uudet työkalut

Viimevuosien aikana on kassavirran johtamisen merkitys korostunut entisestään. Toimintaympäristön muutokset, kuten pitkäaikaiseksi jäänyt 0% korkotaso, taantumaa odottava yritysmaailma ja ikääntyvä yhteiskunta talous- ja huoltosuhdeongelmineen ovat vaikuttaneet kassanhallintaan ja jopa sen perustyökaluihin niin yrityksissä kuin yhteisöissäkin. […]

Kassavirta

Insight by MINT – New tools needed for Cash Flow Management

In recent years, the importance of cash flow management has become even more pronounced. Changes in the operating environment, such as the long-term 0% interest rate, the business world waiting for recession,  and the ageing […]

Insight by MINT – Taloushallinto digiajan yrityksessä

Taloushallinnon keskeinen tavoite digitaalisessa yrityksessä on olla todellinen kumppani liiketoiminnan kehityksessä ja muutoksessa. Taloushallinnon toimintokentän voi hahmottaa esimerkiksi alla olevan kuvan mukaisesti. Katkoviivan oikealla puolella ovat perustoiminnat (operatiivinen) ja vasemmalla puolella vahvaan liiketoiminnan kumppanuuteen liittyvät […]

Insight by MINT – Innovoivan yrityksen rakentamisesta

Digitalisaatio etenee vääjäämättä ja me yritämme sopeutua uusiin yllättäviin kilpailijoihin, kansainväliseen verkkokauppaan, ärhäkkään sähköiseen markkinointiin, laskeviin hintoihin ja jakamistalouteen. Digimaailmassa tilaa tuntuu olevan vain positiivisille häiriköille – tuotteita, palveluja ja toimintamallejaan ennakkoluulottomasti kehittäville yrityksille. Innovaatioille […]

Asiakkaitamme

ovat suuret ja keskisuuret suomalaiset ja kansainvälisesti toimivat yritykset. Useat projekteistamme on toteutettu kansainvälisessä monitoimittajaympäristössä, jossa osa rooliamme on ollut varmistaa eri tahojen yhteistyö asiakkaamme tavoitteen saavuttamiseksi.