Insight by MINT – Taloushallinto digiajan yrityksessä

Taloushallinnon keskeinen tavoite digitaalisessa yrityksessä on olla todellinen kumppani liiketoiminnan kehityksessä ja muutoksessa. Taloushallinnon toimintokentän voi hahmottaa esimerkiksi alla olevan kuvan mukaisesti. Katkoviivan oikealla puolella ovat perustoiminnat (operatiivinen) ja vasemmalla puolella vahvaan liiketoiminnan kumppanuuteen liittyvät toiminnat (strateginen).

Operatiivisen toiminnan osalta lähestymistapa on selkeä:

 • yksinkertaista
 • standardisoi
 • automatisoi
 • keskitä
 • ulkoista, kun tiedät mitä ulkoistat ja saat varmasti tarvittavan palvelutason

Yksinkertaistamisella, standardisoinnilla ja automatisoinnilla rakennetaan taloushallinnon perusprosessit ja tekninen alusta sellaiseksi, että niitä voidaan toteuttaa tehokkaasti joko sisäisinä tai ulkoistettuina keskitettyinä toimintoina. Eräs mielenkiintoinen mittari on esimerkiksi datan tuottamiseen käytetty aika versus sen analysointiin käytetty aika. Tämän mittarin käyttöönotto kertoo osaltaan taloushallinnon toiminnallisen painopisteen siirtymisestä perusprosessien toteuttajasta kohti liiketoiminnan aitoa kumppanuutta. Tavoitteet perustoiminnan kehittämiselle voi tiivistää näin:

 • kustannussäästöt
 • tehokkuus ja tuloksellisuus
 • riskienhallinnan ja tietoturvan parantaminen

Käytännössä saavutetut tulokset puhuvat puolestaan: merkittävät kustannussäästöt, säästöjä painokkaammin korostetaan liiketoimintaan saatuja hyötyjä – merkittävästi parantunut prosessointinopeus kausittaisissa tilinpäätöksissä, käytännön tehtävien helpottuminen esimerkiksi laskujen hyväksynnässä sekä parempi ja nopeampi analysoidun tiedon tuottaminen ja vieläpä tarvitsijan preferoimassa muodossa – itsepalveluna useassa tapauksessa. Käyttöliittymäpintojen rakentaminen kaikkiin päätelaitteisiin sopiviksi lisää edelleen liiketoiminnan suoria käytännön työhön liittyviä hyötyjä. Liiketoiminta saa siis todellista kumppanuutta jo operatiivisessa toiminnassa. Aivan uudenlaista hyötyä liiketoiminta sai tapauksessa, jossa loistavasti toteutettu taloushallinnon uutta prosessia toteuttava käyttöliittymäsovellus muokattiin myös asiakkaille myytävään muotoon hieman toiseen käyttötarkoitukseen.

Taloushallinnon ja liiketoiminnan strategisen kumppanuuden alueella kehityksen ajureita on monia: globalisaatio ja kansainvälistyminen, yhdentyvät liiketoimintamallit arvoketjussa ja tiedolla johtaminen esimerkkeinä. Oman haasteensa taloushallintoon ja talouden johtamiseen tuo liiketoiminnan johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittyminen kohti tulosyksikkö- ja prosessijohtamista. Digitaalinen liiketoiminta, sen suunnittelu ja johtaminen on yhtä aikaa sekä strategista että operatiivista. Kaikki tekijät aiheuttavat muutoksen sekä taloushallinnon tehtävissä että roolissa. Keskeiset tavoitteet taloushallinnon strategiselle kumppanuudelle voisi tiivistää vaikka seuraaviin kohtiin:

 • talouden ennusteet ja analyysit
 • liiketoiminnot portfoliona
 • tuki liiketoiminnan kasvulle
 • tuki johtamiseen (PM ja EPM)
 • riskienhallinnan ja tietoturvan parantaminen

Tiedosta on tullut strateginen menestystekijä. Tiedon standardoinnilla on kuitenkin rajansa ja järjestelmien tulisi ihmisten tavoin kyetä käsittelemään epätäydellistä tietoa. Tämä onkin haaste, kun rakennetaan prosesseja ja järjestelmiä täyttämään taloushallinnon strategiselle kumppanuudelle asetetut tavoitteet. Aidosti oppiva järjestelmä kykenee ratkaisemaan koko ajan kasvavan määrän poikkeuksia ja vaatii näin jatkuvasti vähemmän apua sisällön asiantuntijoilta. Strategisen kumppanuuden rakentamisen osalta hyvin toimivaan automaatioon on vielä hieman matkaa taivallettavana.

Huomattavaa tässä kaikessa on, että todelliset tulosmittarit taloushallinnollekin ovat siis liiketoiminnassa onnistumisen mittareita.

Kaiken kaikkiaan jo taloushallinnon operatiivisessa toiminnassa saavutetut kustannus- ja resurssisäästöt sekä nopeushyödyt ovat niin suuret, että ne vaikuttavat koko yrityksen mahdollisuuteen panostaa ja investoida liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Yrityksen toiminnan painopistettä voidaan aidosti siirtää kohti asiakasta ja liiketoiminnan kasvattamista. Useiden yritysten tekemät merkittävät panostukset taloushallinnon kehittämiseen ovat hyvin perusteltuja saavutettujen hyötyjen näkökulmasta.

Jukka Peltola Mint Consulting

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.