Analytiikka

Kestävät päätökset perustuvat tietoon ja kokemukseen. Tieto on pääomaa, joka kannattaa etsiä ja ottaa käyttöön niin toiminnassa, suunnittelussa, seurannassa kuin johtamisessakin. Se on yritysten elintärkeä kilpailuetu. Liiketoimintatiedon hallinta on yritysjohdon työkalu relevantin tiedon löytämiseksi sekä yrityksen toiminnan prosesseista että yrityksen toimintaympäristöstä.

Haastavin osio liiketoimintatiedon hallinnassa on tietotarpeiden tunnistaminen. Tietotarpeiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tiedon hankkimis- ja analysoimistoimenpiteet osataan kohdistaa oikein. Tietotarpeiden tunnistaminen on vaikeaa useista syistä. Suurin osa näistä syistä on käyttäjälähtöisiä. Käyttäjien on hankalaa ja joskus lähes mahdotonta vastata tietotarpeita koskeviin avoimiin kysymyksiin. Siksi tarvitaan liiketoimintaa ymmärtävää välittäjää, joka osaa tulkita käyttäjän tarpeita heidän arkikielestään. Tämä on monesti Mint Consultingin tiedonhallintaprojektien lähtötilanne.

Autamme organisaatioita relevantin tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Tuemme päätösten tekemisessä ja toiminnan kehittämisessä tehtyjen valintojen pohjalta. Liiketoimintatiedon hallinnan kehitysprojektit ovat olennainen osa tätä kehittämistä. Hyödynnämme ja jalostamme tietoa sekä strategisen päätöksenteon että operatiivisen toiminnan tueksi. Emme unohda myöskään yksilötason kokemuksen merkitystä organisaatiolle.

Business Intelligence -hankkeessa onnistuminen edellyttää ICT-projektiosaamista ja kykyä nähdä asia organisaation näkökulmasta. Vahvuutemme on yhdistää ICT-osaaminen, projektien hallintakyky ja liikkeenjohdollinen kokemus.