Insight by Mint – Testaa kassasi kestävyys

Kriisi koettelee kassaa monessa yrityksessä raskaasti. Kaikkea ei kuitenkaan ole menetetty. Kaiken hämmingin keskellä on hyvä rauhoittua hetkeksi ja ottaa uusi, luja ote kassanhallintaan.

En arvannut reilu kuukausi sitten kirjoittaessani Kassavirran johtamisen uusista työkaluista kuinka akuutiksi aihe muodostuu. Korona-pandemia koettelee kaiken kokoisten yritysten liiketoimintaa, taloutta ja ennen kaikkea kassaa. Onneksemme niin julkinen valta kuin pankit ja yrityksetkin ovat heränneet tilanteeseen ja tuomassa kukin tukea kassaongelmista kärsiville. Myös me Mintissä päätimme kantaa kortemme kekoon rakentamalla Kassanhallinnan kuntotestin ja syvempää analyysiä varten Kassan stressitestin, näistä enemmän jäljempänä tekstissä.

Kriittinen tilanne edellyttäisi nyt rahoittajatahoilta aktiivista ja nopeaa tuote- ja palvelukehitystä erityisesti käyttöpääoman ja kassarahoituksen alueilla, miksi ei myös sijoittamisen tuotteissa. Pitkään jatkunut ja ilmeisesti jatkuva 0%-korkotaso ja taantuman uhka tarkoittavat käytännössä sitä, että moni kassa- ja käyttöpääomarahoitukseen tarkoitettu perinteinen tuote ei enää toimi. Lisäksi perinteiset tuotteet ovat monesti sopimusrakenteeltaan jäykkiä ja tuotevaihdot tilanteiden muuttuessa hankalia ja aikaavieviä. Me Mintissä näemme kassanhallinnan ketjun uudella tavalla. Edelleen tarvitaan raportointia, analysointia ja ennustamista, reaaliaikaisuus ja tarkastelunäkökulmien ja yksityiskohtien määrän kasvu ovat uusia ja haastavia piirteitä. Kassavirran optimointi on ja jatkuva prosessi ja tuo uusia haasteita käytössä olevalle tiedolle, sen ajantasaisuudelle ja laadulle. Rahoituksen hankinta ja kassareservin sijoittaminen hyötyisivät toimivasta ja laajan tuotekirjon omaavasta markkinapaikasta, jonka turvin yritykset voisivat jopa automatisoida sekä rahan hankintaa että sijoittamista. Uusille, verkossa ja sähköisillä yhteyksillä toimiville tuotteille on kysyntää monen liiketoiminnan luonteen muuttuessa lähinnä siniaaltoa muistuttavaksi kysyntälaaksoineen ja -piikkeineen. Osallistumme tuote- ja palvelukehitykseen. 

Rahoittajan kannalta on huomionarvoista, että kehittyvä kassanhallinta reaaliaikasine tietoineen antaa myös luotottajalle kattavan kuvan rahoitusta hakevasta yrityksestä ja sen taloudellisesta tilanteesta. Monesti paremman kuvan kuin perinteinen tilinpäätösanalyysi. Reaaliaikaisuus vaikuttaa erityisesti ennusteiden tarkkuuteen ja luotettavuuteen siirtäen tarkastelun menneisyydestä tulevaisuuteen.

Nyt kassan huoltoon. Kaiken hädän keskellä on hyvä hengittää kymmenen kertaa syvään ja tehdä ensin Kassanhallinnan kuntotesti. Se on suoraviivainen, excel-pohjainen työkalu kassanhallinnan tilannearvioon ja antamaan kattava yleiskuva yrityksen kassanhallinnan ongelmista, kipupisteistä ja kehityskohdista. Testissä käsitellään seuraavat kassanhallinnan aihealueet:

  • yleistilanne
  • tietolähteet
  • raportointi
  • analysointi
  • ennustaminen
  • optimointi
  • kassavirran laatu ja rakenne
  • rahoituksen hankinta
  • kassareservin sijoittaminen
  • raporttien ja ennusteiden luotettavuus

Testi on suoraviivainen itsearviointi, jonka pohjalta on mahdollista tehdä johtopäätökset ja määritellä omat kehitystoimenpiteet. Testi on tallennettavissa vastaajan omalle koneelle. Testistä ei välity mitään tietoa ulkopuolisille ja sen käyttö on maksutonta.

Jos kaipaat Kassanhallinnan kuntotestiä syvällisempää näkemystä oikeilla, omilla luvuillasi, tilaa Kassan stressitesti

Stressitestissä tarkastellaan ja testataan:

 – kassan tilanne
 – kassan riittävyys seuraavien 3-6 kk aikana
 – kassavirran rakenne ja laatu
 – kassatapahtumien aikajänne (maksuajat)
 – muutokset kassavirrassa viimeisen 3-6 kk aikana
 – kassavirran optimoinnin mahdollisuudet ja vaihtoehdot lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä

Testauksenne käytetään  yrityksen omista järjestelmistä saatavaa tietoa ja  yrityksen omia kassanhallinnan työkaluja tai vaihtoehtoisesti Mintin käyttämiä työkaluja.

Stressitestin tuloksena ovat mm:

 – ajantasainen tieto kassavirran nykytilasta, rakenteesta, laadusta ja riittävyydesta
 – toimenpide-ehdotukset lyhyelle ja pitkälle aikajänteelle. Näitä voivat olla mm:
   * maksuaikakäytännöt
   * kustannusrakenteen muokkaus kiinteistä muuttuviin
   * suositukset rahoitus- ja/tai maksusopimusten muutoksiin (tilapäinen tai pysyvä)
   * suositukset osto- ja/tai myyntisopimusten ehtojen muutoksiin

Toimimme pääsääntöisesti etäyhteyksin (puhelin, Skype, Teams) palvellen kaikkia yrityksiä kotipaikasta riippumatta. Välitämme luottamuksellista tietoa suojatulla sähköpostilla.

Stressitesti on maksullinen, kustannukset ovat kuitenkin erittäin maltilliset ja annamme laskulle tarvittaessa 3 kk:n maksuajan.

Lue lisää Kassanhallinnan kuntotestistä ja Kassan stressitestistä näistä linkeistä. Voit olla yhteydessä myös puhelimitse 0201 44 29 44 tai sähköpostilla info(a)mintconsulting.fi

/Jukka Peltola Mint Consulting

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.