Johtaminen

Johtaminen: suunnittele – toteuta – seuraa

Elämme digitaalisessa murroksessa, joka etenee yhä voimakkaammin ja vauhdikkaammin. Nykyiset liiketoimintamallit murtuvat ja uudet, syntyvät mallit ovat kertaluokkia tehokkaampia. Johtamisen, suunnittelun ja toiminnan aikajänteet lyhenevät. Organisaatiot ja hierarkiat mataloituvat, päätöksentekoa siirretään yhä enemmän itsenäisille tiimeille. Tiimit päättävät itse, mitä kehittävät ja tuottavat ja organisoituvat itsenäisesti tilanteen ja tarpeen mukaan pitäen asiakkaan tarpeineen oman ajattelunsa keskiössä. Digiajan yrityksen johtaminen ja yrityksen tulevaisuuden suunnittelu on erittäin haastava kokonaisuus. Muutoksessa elävien yritysten keskeinen kysymys on, kuka ja miten hallitsee yritystä niin, että se etenee ja kehittyy haluttuun suuntaan?

Digiajan yrityssuunnittelulla ymmärrämme yrityksen kaikkiin toimintoihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kohdistuvaa, koordinoitua ja systemaattista suunnittelua.

Yrityksen jatkuvan menestyksen varmistaminen edellyttää jatkuvaa uusiutumista – ennakkoluulotonta ideointia ja uuden ajattelun testausta – aina, kun yrityksessä ja sen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset niin edellyttävät. Suunnitelmat päivittyvät tiheästi.

Jatkuva muutosnopeuden nousu aiheuttaa strategisen ja operatiivisen suunnittelun ja johtamisen lomittumisen. Molemmilla on silti oma luonteensa: operatiivisessa keskitytään päivänpolttaviin asioihin ja strategisessa kohdataan pitkän aikavälin menestymisen haasteet. Lomittuminen ei siis tarkoita sekoittumista. Lomittuminen edellyttää kykyä tarkastella jo tehtyä ja tapahtunutta samanaikaisesti tulevaisuuden ennustamisen kanssa.

Digiajan yrityksen menestyminen edellyttää käytännössä siirtymistä jatkuvan suunnittelun toimintamalliin, jossa mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tutkitaan ja vertaillaan prosessimaisesti ja jossa tietoja ympäristöstä, taloudesta ja toiminnasta käytetään operatiivisen johtamisen lisäksi strategiasuunnitelmien ja ennusteiden päivittämiseen. Strategian toteutuksen nopeus ja ketteryys saavutetaan osallistuttamalla ja sitouttamalla.

Olemme konsultteina tukeneet suurta joukkoa yrityksiä ja organisaatioita niin strategisessa kuin toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Suunnittelu-, johtamis- ja seurantajärjestelmät ovat käytännön esimerkkejä asiakkaidemme hakemasta toimintamallin muutoksesta.