Insight by MINT – Kassavirran johtamisen uudet työkalut

Viimevuosien aikana on kassavirran johtamisen merkitys korostunut entisestään. Toimintaympäristön muutokset, kuten pitkäaikaiseksi jäänyt 0% korkotaso, taantumaa odottava yritysmaailma ja ikääntyvä yhteiskunta talous- ja huoltosuhdeongelmineen ovat vaikuttaneet kassanhallintaan ja jopa sen perustyökaluihin niin yrityksissä kuin yhteisöissäkin. Raportointiin, analyyseihin ja ennusteisiin on tarjolla monia uusia, viimeisintä tekniikkaa ja käyttöliittymäpintoja hyödyntäviä ratkaisuja. Johtamisen näkökulmasta (kassavirran optimointi, reservin sijoittaminen, rahoituksen hankinta, organisaationallinen tehokkuus ja tuloksellisuus) työkalujen kehittyminen on vielä selvästi työn alla.

Yrityksen tai yhteisön sisällä kassavirran hallinnan ja johtamisen kehittäminen on keskittynyt prosessien ja niitä tukevien järjestelmäratkaisuiden kehittämiseen. Perusperiaatteet ovat olleet selkeästi:

  • yksinkertaista
  • standardoi
  • automatisoi
  • keskitä
  • ulkoista

Näin toimimalla on nopeutettu toimintaa, saatu aikaan säästöjä ja vapautettu omaa resurssia palvelemaan paremmin toimintaa ja sen menestystä.

Viime vuosikymmenen lopussa em luetteloon on tullut uusia piirteitä. Yksinkertaistamisen rinnalle ovat tulleet sanat muuta (transform) ja yhdistä (connect) eli käsittele prosessia yhtenäisenä yli siilojen ja kehitä prosessia kokonaisuuden kannalta optimaaliseksi ja saa kaikki prosessiin osallistuvat työskentelemään yhdessä tehokkaasti. Myös perinteiset organisoitumismallit ovat muuttumassa, siilojen ja perinteisen hierarkian sijaan haetaan uusia malleja, joissa yhdistyvät prosessiorganisaatio, tiimit ja verkot. Osa kehitystä ja yhdistämistä on myös yritys- tai yhteisörajat ylittävä prosessiyhteistyö (tarjous-tilaus-toimitus-maksu), jossa standardoinnin ja automatisoinnin kautta saavutetaan edelleen uusia hyötyjä ja säästöjä yhdessä kumppanitoimijoiden kanssa. Seuraavaksi uskalletaan rikkoa perinteinen prosessikäsitys ja siirrytään jälleen uudelle tasolle.

Voidaan siis todeta, että kassavirran hallinnan kannalta kehitys on ollut voimakasta ja jatkuu yhä edelleen voimakkaana. Entä sitten kassavirran johtaminen?

Toiminnallisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen edellyttää vastaavalla tavalla prosessinäkökulmaa, ylittäen sisäiset ja ulkoiset organisaatiorajat, mahdollistaen ajantasaisen tiedonsaannin toiminnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kassavirran optimointi tarvitsee ratkaisun, joka mahdollistaa muutokset käytäntöihin ja toimintaan juuri silloin kun tarvetta on. Taustalla on ajantasaisesti toimiva raportointi, analysointi ja ennusteet. Käytännössä ennustaminen edellyttää vahvaa henkilötyöpanosta, kokemusta ja osaamista. Ennusteiden luotettavuuteen on viimeisen parin vuoden aikana panostettu voimakkaasti. Uutta ajattelua edustavat tekoälyä ja kasvavaa datamassaa hyödyntävät ennusterobotit, joiden tarkkuus kehittyy nopeaan tahtiin käytön myötä.

Kassareservin sijoittamisen ja rahoituksen hankinta tarvitsevat ympäristön, jossa molempien toimintojen tarvitsemat ratkaisut yhdistyisivät samassa palvelussa – joko yhden tai useamman palveluntarjoajan toimesta. Tällöin keskinäisillä sopimuksilla toiminnan voisi jopa automatisoida – tarvittava likviditeetti ohjaisi automaattista päätöksentekoa ja toimintaa toimintojen välillä, sijoitetaan tänään, lainataan ensi kuussa. Entä jos olisi markkinapaikka, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat tapaus- ja tilannekohtaisesti? Voisivatko täällä toimia myös vertaisrahoitus tai muut kuluttajille suunnattujen palveluiden kaltaiset ratkaisut?

Olemme kuluttajina tottuneet loputtomaan määrään hyviä ratkaisuja ja palveluita, joita tarjotaan meille lukuisten kanavien kautta. Tuntuu siltä, että taskussa kulkeva puhelin tarjoaa paljon paremman käyttökokemuksen ja toiminnot kuin mitä laukussa kulkeva tietokone työntekoon. Odotukset työntekoa tukevien ratkaisujen toimintoihin ja käyttökokemukseen ovat siis suuret.

Tätä kehitystyötä teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.