Palvelumme

Ihmisten, kuluttajien ja asiakkaiden käyttäytyminen ja niitä palveleva liiketoiminta ovat lähes kaikilla toimialoilla digitaalisuuden mukanaan tuomassa murroksessa. Digitaalisuus muuttaa maailmaa yhdistämällä sähköisesti asiakkaat, kuluttajat, tuotteet, palvelut, yritykset ja organisaatiot. Yhdistäminen tarkoittaa myös informaation jakamista, saavutettavuutta ja käyttöä aivan uudella tasolla. Muutos on kokonaisvaltainen, uutta liiketoimintaa syntyy uusille ja vanhoille aloille, nykyiset liiketoimintamallit murtuvat ja uudet, syntyvät mallit ovat kertaluokkaa tehokkaampia. Syntyy aivan uudenlaisia innovaatioita, tuotteita ja palveluita. Kilpailuedut ja niiden lähteet ovat erilaisia kuin nykyiset.

Menestyäkseen digitaalisessa liiketoimintaympäristössä yrityksen on hallittava kilpailurakenteen jatkuva muutos, kehitettävä liiketoimintamallejaan keskeytyksettä ja parannettava suorituskykyään viikosta ja kuukaudesta toiseen. Toiminnan, johtamisen ja suunnittelun aikajänteet lyhenevät. Organisaatiot ja hierarkiat mataloituvat, päätöksentekoa siirretään yhä enemmän itsenäisille tiimeille, joiden toiminnan ja ajattelun keskiössä on asiakas tarpeineen.

Keskeinen kysymys on, kuka ja miten hallitsee yritystä niin, että se etenee ja kehittyy haluttuun suuntaan?

Tässä ympäristössä toimii Mint Consulting. Toimintamme ja ajattelumme ytimessä on digiajan menestyvä yritys, jonka toimintamalli voidaan kuvata näin:

Tuemme asiakkaitamme muutoksessa. Pääasiallista toiminta-aluettamme ovat yrityssuunnittelu ja suunnitelmien toteutuksen johtaminen. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa asiakasyhteyksiä, markkinointia, myyntiä ja jakelua. Tuote- ja palvelukehitystä unohtamatta. Tiedolla johtaminen on erityisosaamistamme. Talouden ymmärrys sekä toimintaprosessien ja organisaatiorakenteen merkityksen tunteminen tukevat toimivien ja tuloksekkaiden ratkaisujen rakentamista.