Talousjohtaminen

Yrityksen talouden kehittyminen kuvaa viime kädessä toiminnassa onnistumisen. Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus muodostavat tunnetun, yrityksen terveyskolmioksikin kutsutun mittariston. Näiden kolmen tekijän varassa yritys kehittyy, kasvaa ja vaurastuu.

Perinteinen budjetointikin on muuttunut: ensin suunnitellaan tekeminen, sen jälkeen arvioidaan tekemisellä aikaan saatava tuotto ja tekemiseen tarvittavien kulujen kattaminen eli budjetti. Mielenkiintoinen piirre on katelaskennan kehittyminen nykyisessä yhteistyöhön ja alihankintaan perustuvassa yritysverkossa. Katteen kertyminen ja jakautuminen koko verkossa on tunnettava ja sitä on johdettava yhteisvoimin kaikkien verkon jäsenten menestyksen turvaamiseksi

Taloustoiminnon rooli on jatkanut muutostaan. Yrityksen odotuksissa taloushallinnon perusrutiinit on sähköistetty ja työmäärällisesti tehostettu minimiin. Taloushallinnolta odotetaan vahvaa tukea oikean tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi.

Taloustoiminnon tuki strategiselle ja operatiiviselle suunnittelulle on erittäin tärkeä tehtävä. Vaihtoehtoisia suunnitelmia laaditaan ja niiden taloudelliset vaikutukset halutaan tuntea erittäin hyvin ennen päätöksentekoa. Investoinnit, divestoinnit, rahoitus ja tunnuslukujen kehitys ovat tyypillisesti merkittävässä roolissa päätöksenteon valmistelussa.

Toimimme taloustoiminnan tukena erityisesti yrityssuunnittelun talouden alueella sekä oikean tiedon tuottamisen järjestämisessä.