Tiedolla ja kokemuksella tehdään tulosta – slogan Mintin johtotähtenä jo 20 vuotta

Tämä slogan on johtanut meitä ensi vuonna jo 20 vuoden ajan. Käsittelemme sloganin sisältöä useasti asiakkaidemme kanssa käytävissä keskusteluissa. Mielenkiintoista on sloganin sisällöllinen muutos vuosien aikana heijastaen kunkin ajan oppeja, työvälineitä, tavoitteita ja maailmankuvaa. Tänä aikana on synnytetty lukuisa joukko uusia käsitteitä ja kaksi- ja kolmikirjaimisia lyhenteitä. Ehkä eräs merkittävimmistä muutoksista on siirtyminen menneen raportoinnista tulevan ennustamiseen.

Sloganin ja meidän toimintamme tavoite on ollut ja on edelleen tiedon ja kokemuksen yhdistäminen päätöksenteossa tuloksekkaalla tavalla. Kuten hyvin tiedämme, on tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa. Siksi päätöstä tehdessä ei voi olla varma tuloksesta – on luotettava käytettävissä olevaan tietoon sekä omaan ja muiden päätöksentekoon osallistuvien kokemukseen. Tässä onkin sitten ristiriitaa kerrakseen.

 

Tiedolla johtaminen
Kuva 1. Tiedolla johtaminen – luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Keskeistä tiedolla johtamisessa on luonnollisesti tiedon löytäminen ja tuominen päätöksentekotilanteeseen. Kyky analysoida käytettävissä olevaa tietoa ja tulkita sitä päätöksenteon kannalta on tärkeää. Uudet työkalut ovat tuoneet tullessaan mahdollisuuden rikastaa tietoa ja luoda uusia, tuoreita näkökulmia käytössä olevan tiedon pohjalta. Tämä on selkeää toimintaa.

Kuva 2. Tiedolla ja kokemuksella johtaminen – ristiriitojakin löytyy

Kun mukaan tuodaan kokemus muuttuu päätöksentekotilanteen dynamiikka. Kokemus – ajan kuluessa hankittu osaaminen ja viisaus – voi tuoda merkittävän lisän päätöksentekoon. Jos mukaan saadaan vielä useamman henkilön osaaminen, kasvaa onnistumisen mahdollisuus entisestään. Ongelmia tulee varsinkin silloin, kun kokemus ajaa käytettävissä olevan tiedon yli – tehdään siis päätöksiä pelkästään kokemukseen luottaen käytettävissä oleva tieto mitätöiden. Havaintojemme mukaan aina silloin tällöin vahva tahto ajaa yli sekä tiedosta että kokemuksesta ja päätös tehdään niistä välittämättä. Kokemuksen haaste on sen aika- ja tilannesidonnaisuus. Nykyhetken päätöksentekotilanne on uusi ja kokemuksen soveltaminen vaatii vahvaa ymmärrystä aiemmista ympäristötekijöistä ja niissä ajan kuluessa tapahtuneista muutoksista – toisin sanoen viisautta.

Kokemuksemme mukaan käytettävissä olevan tiedon laatu ja luotettavuus myös analysoinnin ja rikastamisen näkökulmista on määräävä tekijä siinä, miten tieto ja kokemus onnistutaan yhdistämään toimivaksi päätökseksi. Tiedon laatu ja luotettavuus määräytyy tiedon tuotantoprosessissa ja sen mahdollistavissa järjestelmissä. Olemme varsin usein törmänneet siihen, että tiedon jalostamisessa varsin pitkällekin kehittyneissä organisaatioissa on ongelmia ihan rakenteellisten perustietojenkin hallinnassa. Jo päätöksentekotilanteessa tarvittavien tietojen löytäminen ja yhdistely on useissa tapauksissa haastavaa. Taustalla on usein puutteellinen tietomallennus, jonka merkitystä varsinkin Data Platform eli tietoalustaratkaisuissa ei voi ylikorostaa. Perusteelliset käsite- ja tietomallit muodostava sen kivijalan, jonka päälle rakentuu laadukkaan ja luotettavan tiedon tuotanto. Järjestelmäratkaisuilla luodaan sekä automaattisen raportoinnin että ennustamisen ja trendilaskennan toteutukset – analysoinnin, koneoppimisen ja tekoälyn soveltamisen toteutuksia unohtamatta. Tietoalustaratkaisun suunnitteluun ja toteutukseen käytettävät tunnit ja eurot maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin, koska kattava kokemus ja viisaus sen soveltamisessa ansaitsee rinnalleen laadukkaan ja luotettavan tiedon. Näin tiedolla ja kokemuksella tehdään tulosta – tänään.

© Mint Consulting 2022

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.