Tieto on valtaa – turmeleeko valta?

Tieto on yhä valtaa avoimuuden ja tiedon jakamisen kanavien kehittymisestä huolimatta. Tänä päivänä tiedon vallan saa se, joka omaa tarvittavat edellytykset oleellisen tiedon seulomiseen tietomassasta. Vallan käytön esiintymisen muotoja yleisellä tasolla ovat mm datajournalismi, infografiikka ja kaikkien suosikki, visuaalinen esitystapa. Visuaalisuus itsessään ei tuo kuitenkaan lisäarvoa, ellei sen taustalla ole todellista faktaa. Kiinnostavalla, visuaalisella esittämisellä voidaan kuitenkin kertoa monimutkaisia asioita nopeasti ja ymmärrettävästi. Vielä kymmenen vuotta sitten oli vaikea uskoa, että tiedon louhinnan tulokset, tilastot ja numerot ovat niin suosittuja kuin ne tänään ovat.

Tietojohtamisen käsitteen olemme määritelleet jo aiemmin arvon luomiseksi tiedosta organisaation päätöksenteon tueksi. Tietojohtamisen kehittymistä edesauttavat teknisten ratkaisujen lisäksi toiminnalliset käytännöt ja organisaatiokulttuuri. Kulttuuri on vuorostaan vahvasti sidoksissa valtaan ja vallankäytön taktiikoihin. Vallankäyttö näkyy tässä yhteydessä erityisesti päätöksenteossa, johtamisessa ja organisaation rakenteen muodostamisessa sekä organisaation vuorovaikutuksessa. On hyvä havaita, että valtaa käytetään tietojohtamisen yhteydessä useilla, lähes kaikilla organisaatiotasoilla.

Vallan käyttäjäToimenpideSeurausVallankäytön muoto
Perusjärjestelmien käyttäjäkäyttöohje- tai prosessivirhesystemaattinen lähtödatan vääristymätiedostamatonta vallankäyttöä
Dataekspertitdataan kohdistuvat valinnat, suodatukset, rajaukset, poissulut jnetietojohtamisen seuraavissa vaiheissa  kertaantuvat virheetosin tiedostettua vallankäyttöä
Analysoijatedellisen kohdan toimenpiteet lisättynä luokitteluun, laskentaan ym informaation luomiseen liittyvillä ratkaisuillapäätöksenteossa käytettävän informaation virheetosin tiedostettua vallankäyttöä
Päätöksentekijät organisaation useilla tasoillatiedon merkitykseen ja arvoon liittyvät toimenpiteetpäätöksenteon vinoutuminentiedostettua vallankäyttöä
Taulukko – Vallankäyttäjiä ja vallankäytön ilmentymiä tietojohtamisessa.


Vallankäyttö taulukon osoittamissa tilanteissa ilmenee lisäksi mm

  • rationalisointina eli järjellisen viitekehyksen antaminen jonkun (yleensä vallankäyttäjän) edun mukaisesti – oikeuttaa oman tahdon mukaiset päätökset
  • tiedon harkinnanvaraisena käyttönä eli tiedon hallintana – tiedon jakamisen rajoittaminen tietosisällön ja/tai vastaanottajajoukon perusteella tai tiedon hylkääminen

Tutkimustulosten mukaan vallankäyttö ja valta muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Havaittuja muutoksia ovat muiden mielipiteiden ohittaminen, kasvanut omanarvontunto ja kohonnut riskinottohalu. Nämä vaikuttavat kaikki suhteellisuudentajuun ja harkintakykyyn eli tietojohtamisen näkökulmasta kykyyn tehdä informaatioon perustuvia päätöksiä.

Toki on hyvä muistaa, että jossain tilanteissa on myös niin, että päätöksentekijän kattava kokemus koko ketjusta paljastaa tiedon jalostusketjussa tapahtuneet tai tehdyt virheet ja näin ollen on perusteltua joko kyseenalaistaa tieto tai edellyttää havaittujen virheiden korjaamista.

Tietojohtamisen käytänteet ja mallit eivät estä vallankäytön vinoutumia, ne voidaan korjata vain toimintamalleja ja kulttuuria kehittämällä. Tietojohtaminen voi myös mahdollistaa vinoutumien esiintymisen aiempaa useimmissa tilanteissa ja useammille toimijoille. Keskeistä onkin kysyä miten voimme muokata sekä omaamme että organisaatiomme käyttäytymismalleja ja kulttuuria, niin, että vallankäytön vahingolliset piirteet saadaan hallittua.

Kuten Lord Acton, Brittiläinen historioitsija, on sanonut: “All power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”. Valta turmelee meidät kaikki ellemme tiedosta asiaa ja toimi sen mukaisesti.

© Mint Consulting 2022

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.